"พวกผู้หญิงฟัง"

แปลว่า:The women listen.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChanatipCh4

ประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเ ติม s ไม่ใช่หรือครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hZmX8

The women มันแปล ว่าพวกผู้หญิงเหรอ งงมาก

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย