"พวกผู้หญิงฟัง"

แปลว่า:The women listen.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChanatipCh4

ประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเ ติม s ไม่ใช่หรือครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

woman เอกพจน์/ women พหูพจน์ครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/hZmX8

The women มันแปล ว่าพวกผู้หญิงเหรอ งงมาก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

ผู้หญิงหลายคน คนหลายคน=พวกเขา/พวกเธอ/พวกเรา ใช้คำว่าพวกผู้หญิงก็ได้นี่ครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย