"And when?"

แปลว่า:และเมื่อไร

March 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fernfern10

ตอบถุกก้ว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน