Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man plays."

แปลว่า:ผู้ชายเล่น

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/meemee-05

เราก็ตอบถูกแล้วทำไมยังผิดอยู่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา