"The man plays."

แปลว่า:ผู้ชายเล่น

March 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/meemee-05

เราก็ตอบถูกแล้วทำไมยังผิดอยู่


https://www.duolingo.com/profile/AnnaNachal

งงนะ ตอบถูกแล้วทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงละ


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

the man Paly แปลว่า ผู้ชายเล่น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย