"Themanplays."

แปลว่า:ผู้ชายเล่น

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/meemee-05

เราก็ตอบถูกแล้วทำไมยังผิดอยู่

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย