Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là một con ngựa."

Dịch:That is a horse.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tn123451
5 tháng trước