"Đó là một con ngựa."

Dịch:That is a horse.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tn123451
9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quan08012000
Quan08012000
  • 22
  • 6
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 30

Trong trường hợp nào ta dùng "those" and "that" vậy mọi người

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.