"The motorcycle is yellow."

แปลว่า:รถจักรยานยนต์คันนี้สีเหลือง

March 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/lynn831706

รถมอเตอร์ไซด์คันนี้สีเหลือง


https://www.duolingo.com/profile/tKDI6

แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย