Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The shirt is orange."

แปลว่า:เสื้อเป็นสีส้ม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Thipsukhon

ตอบ เสื้อเชิ้ตเป็นสีส้ม ผิดด้วยเหรอเนี่ย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

ใช่ๆ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/amnoeylims

ตามคับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

ถ้าโหมดสี shirt แปลว่าเสื้อ เฉยๆ

วันที่แล้ว