"Iwillbesadifyoufail."

แปลว่า:ฉันจะเศร้าถ้าคุณล้มเหลว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mod503453

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lionaile
lionaile
  • 16
  • 13
  • 11
  • 4
  • 4
  • 181

ไม่รู้เหมือนกัน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย