"I will be sad if you fail."

แปลว่า:ฉันจะเศร้าถ้าคุณล้มเหลว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mod503453

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lionaile
lionaile
  • 15
  • 12
  • 11
  • 4
  • 2
  • 134

ไม่รู้เหมือนกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย