"I will be sad if you fail."

แปลว่า:ฉันจะเศร้าถ้าคุณล้มเหลว

March 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/lionaile

ไม่รู้เหมือนกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย