Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/AkeriaBalala

(Song ngữ)10 thứ mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ đoán ra được mục đích ra đời của chúng

There’s a multitude of things that we see all around us on a daily basis, yet we don’t know what these things are really for.

Có vô vàn những điều mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được thực sự những thứ này dùng để làm gì.

We at Bright Side are curious people by nature, so we decided to uncover the secrets of some of them — and we’re happy to share what we discovered with you!

Chúng tôi tại Bright Side bị tò mò bởi những bản chất của chúng, vì vậy chúng tôi đã tiến hành khám phá ra những bí mật của một trong số chúng — và chúng tôi thật vui khi chia sẻ những gì mà chúng tôi đã phát hiện được với bạn!

The hanging loop on the back of your shirt

Vòng treo phía sau áo sơ mi

There are three plausible explanations for this. The first one is the most obvious — it’s for hanging up your shirt. The second explanation comes down to us from the era of removable shirt collars and handkerchiefs: it may have been intended to somehow help fasten a tie. The third idea is the most romantic. A student at an American university is said to have removed the loop from his shirt when he started dating a girl, to show that he was taken. For her part, his girlfriend started to wear a scarf with the emblem of his university on it.

Có ba giả thuyết có vẻ hợp lý giải thích cho điều này. Giả thuyết đầu tiên là rõ ràng nhất - đó là để treo áo của bạn lên. Lời giải thích thứ hai đưa chúng ta trở về thời mà cổ áo sơ mi và khăn tay có thể tháo rời: nó có thể có công dụng nào đó để thắt cà vạt. Ý tưởng thứ ba là lãng mạn nhất. Một sinh viên tại một trường đại học Mỹ được cho là đã bỏ chiếc vòng áo sơ mi của anh ta ra khi anh chàng bắt đầu hẹn hò với một cô gái, để thể hiện rằng mình đã hẹn hò. Về phần cô gái, cô ấy bắt đầu mặc một chiếc khăn choàng với biểu tượng của trường đại học bạn trai mình trên khăn.


The cylinder on your laptop’s power cable

Vật hình trụ tròn trên dây cáp điện của chiếc laptop

You’ve almost certainly noticed this little thing when using a laptop. This small but very important device is called a ’ferrite bead.’ It suppresses high-frequency noise in electronic circuits. Its design is incredibly simple: it has an insert made from ferrite which the cable is wrapped around.

Hầu như chắc chắn là bạn đã từng để ý đến thứ nhỏ bé này khi sử dụng một chiếc laptop. Thiết bị tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng này được gọi là "lõi ferit". Nó ngăn chặn tiếng ồn âm thanh tần số cao trong các mạch điện tử. Thiết kế của nó vô cùng đơn giản: có một vật chèn làm bằng ferit có cáp quấn xung quanh.


The tiny hole in the window of a plane

Chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ của máy bay

Two pieces of plastic glass (perspex) are used to make the window panes in airplanes. On its own, the inner glass pane could potentially shatter because of the significant difference in pressure between the plane cabin and the outside. The tiny hole allows the air to move between the cabin and the area between the two panes, thus equalizing pressure between them.

Hai lớp kính nhựa (bằng perspex) được sử dụng để lắp các tấm kính cửa sổ trên máy bay. Ngay trên đó, ngăn kính bên trong có nguy cơ có thể vỡ vì sự chênh lệch đáng kể áp suất giữa cabin máy bay và bên ngoài. Các lỗ nhỏ cho phép không khí di chuyển giữa cabin và vùng giữa hai tấm kính, do đó làm cân bằng áp suất giữa chúng.


The blue part of your eraser

Phần màu xanh trên cục tẩy

Ask anyone why there’s a blue part on your eraser, and they’ll probably say that it’s to remove pen marks. But this isn’t quite true. It was originally intended to remove markings from thick paper. The pink part can often leave traces of what was written behind on the paper, whereas the blue part generally gets rid of everything. Producers of erasers soon found that people didn’t quite understand its true purpose, and so they started promoting the use of the blue part of the eraser for its new-found purpose of removing pen marks. They even went so far as to sometimes label it with the image of a pen.

Hãy hỏi bất kỳ ai đó về lý do tại sao lại có phần màu xanh trên cục tẩy của bạn, và họ có thể sẽ nói rằng nó dùng để tẩy các vết bút mực. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Ban đầu nó nhằm mục đích để tẩy các vết trên những tấm giấy dày. Phần màu hồng thường có thể để lại vết của những gì đã được viết lại trên giấy, trong khi phần màu xanh thường xóa sạch mọi thứ. Các nhà sản xuất tẩy đã sớm nhận thấy rằng mọi người đã không hiểu được hết mục đích thật sự của nó, và do đó họ bắt đầu đẩy việc sử dụng các phần màu xanh của tẩy sang mục đích mới đó là dùng để tẩy các vết bút mực. Họ thậm chí đã tiến xa đến mức thỉnh thoảng gắn mác nó với hình ảnh của một cây bút mực.


The horizontal buttonholes on your shirt

Lỗ cài khuy áo nằm ngang trên áo sơ mi

Here’s another mystery associated with your shirt — why are the buttonholes for the uppermost and lower buttons horizontal, while all the others are vertical? This has its origins in the fact that the buttons in these two places are more likely to come undone. A horizontal buttonhole makes this less likely compared to a vertical one.

Đây là một bí ẩn khác gắn liền với chiếc sơ mi của bạn - tại sao các lỗ cài khuy áo cho các nút ở hàng trên cùng và dưới cùng lại nằm ngang, trong khi tất cả những lỗ cài khuy khác lại nằm dọc? Điều này bắt nguồn từ thực tế là các nút ở hai nơi này thường không hay được cài hơn các nút khác. Một chiếc lỗ khuy nằm ngang để phân biệt chút ít với chiếc khuy nằm dọc.


The extra eyelets on your sneakers

Những chiếc lỗ khuy cài thêm trên đôi giày thể thao

Few people pay attention to the extra eyelets at the top of their running shoes. Yet they should, because they were actually designed with a very useful purpose in mind: they’re meant to fix the shoes in place on your feet and prevent them from rubbing your ankles while you’re playing sport. You can find out how to use them in this video

Rất ít người để ý đến các lỗ khuy cài thêm ở phần trên của đôi giày chạy bộ của mình. Tuy nhiên, chúng cần phải được chú ý, bởi vì chúng đã thực sự được thiết kế với một mục đích rất hữu ích: chúng có công dụng cố định giày trên chân của bạn và ngăn không cho giày cọ xát vào mắt cá chân khi bạn đang chơi thể thao. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng chúng trong video này


The hole in a spoon for spaghetti

Những chiếc lỗ trong muỗng ăn mì spaghetti

The hole in a spaghetti spoon was designed to allow you to measure out the correct amount of pasta needed for a standard portion. True, some people might eat more and others less, but the hole in the spoon is perfect for getting the average amount of spaghetti that a person is likely to eat.

Các lỗ trong một chiếc muỗng ăn mì spaghetti được thiết kế để cho phép bạn đo ra đúng số lượng mì cần thiết cho một phần ăn tiêu chuẩn. Thật ra, một số người có thể ăn nhiều hơn và số khác ăn ít hơn, nhưng các lỗ trong chiếc muỗng thật hoàn hảo để đo được lượng mì spagetti trung bình mà một người có thể ăn được.


The small pocket within a pocket on your jeans

Chiếc túi nhỏ bên trong túi quần jean

The most common answer to this is that it’s meant to hold contraception! Of course, the little pocket on your jeans might be suited to this, and for holding many other things, but this wasn’t its original purpose. It first appeared on Levi’s jeans way back in 1873 and was meant to be used for pocket watches. To this day it is still officially referred to as a ’watch pocket’ by the manufacturers.

Câu trả lời phổ biến nhất cho điều này là nó dùng để ngừa thai! Tất nhiên, chiếc túi nhỏ trên quần jean của bạn có thể thích hợp với điều này, và để đựng nhiều thứ khác nữa, nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của nó. Nó xuất hiện lần đầu trên quần jean của hãng Levi vào năm 1873 và được dùng để đựng những chiếc đồng hồ bỏ túi. Cho đến ngày nay nó vẫn được gọi với cái tên chính thức là "túi đồng hồ" bởi các nhà sản xuất.


The hole at the top of the cap on a ballpoint pen

Chiếc lỗ ở đầu nắp trên một cây bút bi

The opinion is widespread that the hole at the top of the pen caps on ballpoint pens is meant to allow air to flow through to the lungs if it gets lodged in a person’s throat. This isn’t quite the case. If anything gets stuck in someone’s trachea, it will cause the mucous membrane to swell in reaction. This gap helps prevent the cap from getting absorbed into the membrane.

Có ý kiến được lan truyền phổ biến đó là chiếc lỗ ở đầu nắp bút trên cây bút bi có công dụng cho phép không khí lưu thông qua phổi nếu chẳng may nó bị kẹt trong cổ họng của một người. Đây không hẳn là trường hợp. Nếu bất cứ thứ gì bị mắc kẹt trong khí quản của một ai đó, nó sẽ làm cho niêm mạc sưng lên khi bị bít lại. Lỗ trống này sẽ giúp ngăn không cho chiếc nắp bít lấy niêm mạc.


The scrap of material that comes with new clothes

Những vật liệu vụn vặt đi kèm với quần áo mới

These scraps of material are not, in fact, meant to be used to sew patches on your clothes. They’re actually meant to be washed with washing powder or bleach to allow you to check how your new clothes will react to certain kinds of washing/different chemicals. My life will never be the same now I know this!

Những mẩu vật vụn vặt này, trên thực tế, được dùng để vá chỗ rách trên quần áo của bạn. Chúng thật ra có công dụng để giặt với bột giặt hoặc chất tẩy để cho phép bạn kiểm tra quần áo mới của bạn sẽ phản ứng như thế nào với một số loại bột giặt/hóa chất khác nhau. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống như bây giờ nếu tôi biết điều này!


Theo Bright Side

Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê


Nguồn

Thanks

for

reading

4 tháng trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TaeTae-kun
TaeTae-kun
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

Định đăng bài này nhưng lười quá...Like cho bạn!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

hóng mãi 1 like nha

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/I_HATE_YOU_2409

mình nghĩ bạn nên thây "watching"="reading", nhưng bài rất hay.Cho bạn 1like

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/AkeriaBalala

Cảm ơn bạn .Mình đã sửa rồi!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongNgoc878480

hay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/AkeriaBalala

Cảm ơn bạn nha!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonbadao

hay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/UNB-UNMe

hay phết

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chibuki-Ran

hay đó nhưng ... cái túi nhỏ trên quần jean đó, quần của mình có mà, mỗi tội bé nên không đựng được gì mấy : )

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/_thanhnam_

Like...!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ruby.Marilie
Ruby.Marilie
 • 13
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 154

Like cho bn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/_.Kim..Yuu._
 • Like
 • trình bày đẹp
 • topic khá thú vị
4 tháng trước

https://www.duolingo.com/.Kanade.

hay

4 tháng trước