https://www.duolingo.com/Deliciae

Weekly Norwegian #8: New Sentences

A new batch of sentences for you to wrestle with:


 • Hjelp, jeg er en stein!
 • Disse plantene trenger mye lys.
 • Hva er forskjellen mellom alternativene?
 • Vi må finne en alternativ løsning.
 • Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ.
 • Dette er det dyreste alternativet, men også det beste.
 • Sveits er kjent for sitt direktedemokrati.
 • Det er ingen statsreligion i Sveits.
 • Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år.
 • Sveits har ingen kyst, men mange fjell.
 • Sveitsiske banker er ikke like gode til å holde på hemmeligheter som de en gang var.
 • Jeg har satt pengene mine i en sveitsisk bank.
 • Se meg i øynene når jeg snakker til deg.
 • Furumøbler var veldig populære på nittitallet.
 • Om vinteren spiser elgen furu.
 • Verdens eldste furu er over fire tusen år gammel.
 • Hold hestene unna eiketrær.
 • For en vakker blomstereng!
 • De måtte ta nye mål for å være sikre.
 • Vi trenger målene på rullestolen din.
 • Vi slo opp teltet midt i villmarka.
 • Noen ganger er det godt å være alene i villmarka.
 • Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik.
 • Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre.
 • Hytta vår ligger i en gammel eikeskog.
 • Skipet er klart til avgang, men passasjerene er forsinket.
 • Fergen har færre avganger i helgene.

Post your translations below, and if any of them are missing from our Incubator list of accepted translations you'll earn yourself a lingot for helping out.

You can do as many as you like, so don't worry if you're still a beginner; just pick the ones that look doable. If you copy the Norwegian sentences and add them to your post alongside your translations, that makes it easier for me to look them over.

Lykke til! :)

Flower meadow in the foreground, Matterhorn in the background

Weekly Norwegian Archive

March 25, 2018

25 Comments


https://www.duolingo.com/Fitt3
 • 1278

Hjelp, jeg er en stein! ----------Help, I am a rock!

Disse plantene trenger mye lys. ----------These plants need a lot of light./These plants need much light.

Hva er forskjellen mellom alternativene? ----------What is the difference between the [alternatives/options]?

Vi må finne en alternative løsning. ----------We must find [a/an] [different/alternative] solution.

Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ. ----------We are giving our customers three different [alternatives/options].

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste. ----------This is the most expensive [alternative/option], but also the best.

Sveits er kjent for sitt direktedemokrati. ----------Switzerland is known for its democracy .

Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år. ----------If you want to become a Swiss citizen, you must first live there for at least [twelve/12] years.

Sveits har ingen kyst, men mange fjell. ----------Switzerland has no coast, but many mountains./Switzerland [does not/doesn't] have coast, but many mountains.

Jeg har satt pengene mine i en sveitsisk bank. ----------I have put my money in a Swiss bank.

Se meg i øynene når jeg snakker til deg. ----------Look me into the eyes when I talk to you.

Om vinteren spiser elgen furu. ----------In the winter the moose eat pine.

Verdens eldste furu er over fire tusen år gammel. ----------The worlds oldest pine is over [four thousand/4000] years old.

De måtte ta nye mål for å være sikre. ----------They had to take a new goal to be sure.

Vi slo opp teltet midt i villmarka. ----------We spread the tent in the middle of the wilderness.

Noen ganger er det godt å være alene i villmarka. ----------Sometimes it's good to be alonne in the wilderness.

Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik. ----------The vikings usually built their ships out of oak.

Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre. ----------Both Germany and Poland have the oak as their national tree.

Hytta vår ligger i en gammel eikeskog. ----------Our cabin lies in an old oak forest.

Skipet er klart til avgang, men passasjerene er forsinket. ----------The ship is ready for departure, but the passengers are delaying it/The ship is ready for departure, but the passengers delayed it(?!)

March 25, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

*direct democracy
*take new measurements
*the passengers are delayed/late

Good job! Missing an apostrophe again though... you're slipping! ;)

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/Fitt3
 • 1278

Sorry, that was my second time writing that. First time I accidentally closed the tab >.<

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Been there, done that. :/

There's a reason I write my longer posts in trusty old Notepad.

April 1, 2018

https://www.duolingo.com/Jersebas
 • Hjelp, jeg er en stein! – Help, I am a rock!
 • Disse plantene trenger mye lys. – These plants need [a lot of/lots of] light.
 • Hva er forskjellen mellom alternativene? – What is the difference between the alternatives?
 • Vi må finne en alternative løsning. – We [must/have to] find an alternative solution.
 • Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ. – We give our customers three different alternatives.
 • Dette er det dyreste alternativet, men også det beste. – This is the most expensive alternative, but also the best (one).
 • Sveits er kjent for sitt direktedemokrati. – Switzerland is known for its direct democracy.
 • Det er ingen statsreligion i Sveits. – There is no state religion in Switzerland.
 • Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år. – If you want to become a Swiss citizen, you [must first/first have to] live there (for) at least [twelve/12] year.
 • Sveits har ingen kyst, men mange fjell. – Switzerland has no coast, but ((it) has) many mountains.
 • Sveitsiske banker er ikke like gode til å holde på hemmeligheter som de en gang var. – Swiss bankers are not as good at keeping secrets as they once were.
 • Jeg har satt pengene mine i en sveitsisk bank. – I have [put/placed] my money in a Swiss bank.
 • Se meg i øynene når jeg snakker til deg. – Look me in [the/my] eyes when I [speak/talk] to you.
 • Furumøbler var veldig populære på nittitallet. – Pine(wood) furniture was very popular in the [nineties/90s].
 • Om vinteren spiser elgen furu. – During the winter the moose eats pine [trees/wood].
 • Verdens eldste furu er over fire tusen år gammel. – The world's oldest pine tree is [over/more than] 4000 years old.
 • Hold hestene unna eiketrær. – Keep the horses away from oak trees.
 • For en vakker blomstereng! – What a beautiful flower bed!
 • De måtte ta nye mål for å være sikre. – They had to [take new goals/take new measurements] to be safe/sure. ~ not really sure about this one... can "å ta mål" also be to (take) aim or to measure (take measurements)?!?
 • Vi trenger målene på rullestolen din. – We need the measurements for your wheelchair.
 • Vi slo opp teltet midt i villmarka. – We set up [the/our] tent in the middle of the wilderness.
 • Noen ganger er det godt å være alene i villmarka. – Sometimes it is good to be alone in the wilderness.
 • Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik. – The Vikings liked to build their [ships/boats] from oak (wood/trees).
 • Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre. – Both Germany and Poland have the oak (tree) as its national tree.
 • Hytta vår ligger i en gammel eikeskog. – Our cabin [lies/is located] in an old oak forest.
 • Skipet er klart til avgang, men passasjerene er forsinket. – The ship is ready for departure, but the passengers are delayed.
 • Fergen har færre avganger i helgene. – The ferry has fewer departures [during/over] the weekends.
March 25, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

*twelve years
*Swiss banks are...
*flower field/meadow
*their national tree

"Å ta mål" is to take measurements or measure, and "mål" cannot be translated to "goal" in that context. To aim is "å sikte".

Godt jobba!

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/Jersebas

Tusen takk for korreksjonene! =)

I was in doubt about the year/years one. The funny thing is it would be singular in Dutch, as are several other quantifiers (uur/hour) and SI units, unless you're putting emphasis on the time/distance/weight whatever. I won't go into further details but it's quite weird actually to explain to people learning Dutch, as it is so normal and intuitive to do so for a native, but it lacks some logical element I guess =) I tried finding an English grammar rule about it when translating the sentences above, but couldn't find one so went with the Dutch grammar rules hehe =)

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Bare hyggelig!

You use the singular for attributive adjectives, so you get "the seven-year itch" or "a two-week stay".

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/m.g.doyle

Hjelp, jeg er en stein!
Help, I'm a rock!
Help, I'm a stone!

Disse plantene trenger mye lys.
These plants need much light.

Hva er forskjellen mellom alternativene?
What is the difference between the alternatives?

Vi må finne en alternative løsning.
We need an alternative solution.

Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ.
We give our customers three different alternatives.

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste.
This is the most expensive alternative, but also the best.
This is the costliest alternative, but also the best.

Sveits er kjent for sitt direktedemokrati.
Switzerland is known for its direct democracy.

Det er ingen statsreligion i Sveits.
There is no state religion in Switzerland.

Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år.
If you want to become a Swiss citizen, you must first live there at least twelve years.
If you want to become a Swiss citizen, you first have to dwell there at least twelve years.

Sveits har ingen kyst, men mange fjell.
Switzerland has no coastline, but many mountains.

Sveitsiske banker er ikke like gode til å holde på hemmeligheter som de en gang var.
Swiss banks are not as good at keeping secrets as they once were.

Jeg har satt pengene mine i en sveitsisk bank.
I have put my money is a Swiss bank.

Se meg i øynene når jeg snakker til deg.
Look me in the eye when I'm talking to you. (I know it's plural, but at least American English uses the singular eye in this construction.)

Furumøbler var veldig populære på nittitallet.
Pinewood furniture was very popular in the 90s.
Pine furniture was very popular in the nineties.

Om vinteren spiser elgen furu.
In the winter the moose eats pine.

Verdens eldste furu er over fire tusen år gammel.
The world's oldest pine is over four thousand years old.

Hold hestene unna eiketrær.
Keeop the horses away from oak trees.

For en vakker blomstereng!
What a beautiful flowery meadow!

De måtte ta nye mål for å være sikre.
They must take new measures in order to be safe.
They must take new steps to be sure.

Vi trenger målene på rullestolen din.
We need the measurements for your wheelchair.

Vi slo opp teltet midt i villmarka.
We pitched the tent in the midst of the wilderness.
We set up the tent in the middle of the wilderness.

Noen ganger er det godt å være alene i villmarka.
Sometimes it's good to be alone in the wilderness.
Sometimes it is good to be alone in the wild.

Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik.
The Vikings preferred to build their ships of oak.

Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre.
Both Germany and Poland have the oak as their national tree.

Hytta vår ligger i en gammel eikeskog.
Our village is in an old oak forest.

Skipet er klart til avgang, men passasjerene er forsinket.
The ship is ready for departure, but the passengers are delayed.

Fergen har færre avganger i helgene.
The ferry has fewer departures on the weekends.

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

*Our cabin is in...

"Mål" translates to measures in the sense of measurements, so "steps" wouldn't be a good translation.

"Bygde gjerne" cannot be translated as "preffered to build", as it's not referring to the one building material they'd necessarily prefer to all others, but rather to one - of potentially many - they'd gladly use or liked building with.

Nicely done!

March 26, 2018

https://www.duolingo.com/m.g.doyle

I though I was probably going out on a limb with "preferred to build", but "gladly built" seeming like a strange thing to say, so I was gambling that "gjerne" might be used idiomatically in the sense.

I don't know why I'm so prone to translating hytta as the village. I never translate the village to hytta, and I always translate village properly in both directions. It's weird. Thanks for corrections!

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Yes, it's just the closest translation I can get for explanation purposes. "Liked to build" is a good compromise.

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/Whizbang

Hjelp, jeg er en stein!
Help, I am a stone.

Disse plantene trenger mye lys.
These plants need a lot of light.

Hva er forskjellen mellom alternativene?
What is the difference between the alternatives?

Vi må finne en alternativ løsning.
We have to find an alternative solution.

Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ.
We give our customers three different alternatives.

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste.
This is the most expensive alternative, but also the best.

Sveits er kjent for sitt direktedemokrati.
Switzerland is known for its direct democracy.

Det er ingen statsreligion i Sveits.
There is no state religion in Switzerland.

Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år.
If you wanted to become a Swiss citizen, you must first live there at least 12 years.

Sveits har ingen kyst, men mange fjell.
Switzerland has no coasts, but many mountains.

Sveitsiske banker er ikke like gode til å holde på hemmeligheter som de en gang var.
Swiss banks are not as good at keeping secrets as they once were.

Jeg har satt pengene mine i en sveitsisk bank.
I have put my money in a Swiss bank.

Se meg i øynene når jeg snakker til deg.
Look me in the eyes when I am talking to you.

Furumøbler var veldig populære på nittitallet.
Pine furniture was very popular in the '90s.

Om vinteren spiser elgen furu.
In the winter, the moose eat pine.

Verdens eldste furu er over fire tusen år gammel.
The world's oldest pine is over four thousand years old.

Hold hestene unna eiketrær.
Keep the horses away from the oak trees.

For en vakker blomstereng!
What a beautiful field of flowers!

De måtte ta nye mål for å være sikre.
They had to take new measurements in order to be sure.

Vi trenger målene på rullestolen din.
We need the measurements of your wheelchair.

Vi slo opp teltet midt i villmarka.
We set up the tent in the middle of the wilderness.

Noen ganger er det godt å være alene i villmarka.
Sometimes it is good to be alone in the wilderness.

Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik.
The Vikings liked to build their ships out of oak.

Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre.
Both Germany and Poland have the oak as their national trees.

Hytta vår ligger i en gammel eikeskog.
Our cabin is in an old oak forest.

Skipet er klart til avgang, men passasjerene er forsinket.
The ship is ready for departure, but the passengers are delayed.

Fergen har færre avganger i helgene.
The ferry has fewer departures on the weekends.

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Well done! :)

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/gothicsquirrel

I'm not trying them all right now because I'm supposed to be studying, but this is so much more fun than the myriad laws surrounding landlord and tenant relationships!

Hva er forskjellen mellom alternativene? What is the difference between the alternatives?

Vi gir kundene våre tre forskjellige alternativ. We give our customers three different alternatives.

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste. this is the most expensive option but also the best

Det er ingen statsreligion i Sveits. There is no state religion in Switzerland

Hvis du vil bli sveitsisk statsborger, må du først bo der i minst tolv år. If you want to become a Swiss citizen you must live there for at least twelve years first

Sveits har ingen kyst, men mange fjell. Switzerland has no coast but many mountains

Se meg i øynene når jeg snakker til deg. Look at me when I'm talking to you (not a literal translation but it's the most natural English equivalent ('look me in the eye' usually being used to someone who is doing the speaking) and I'm assuming the Norwegian sentence is likewise something everyone's mum says)

Hold hestene unna eiketrær. Keep the horses away from oak trees

Vi slo opp teltet midt i villmarka. We put up the tent in the middle of the wilderness

Noen ganger er det godt å være alene i villmarka. Sometimes it's good to be alone in the wilderness

Vikingene bygde gjerne skipene sine av eik. The vikings liked to build their ships from oak

Både Tyskland og Polen har eiken som sitt nasjonaltre. Both Germany and Poland have the oak as their national tree

Hytta vår ligger i en gammel eikeskog. Our cabin is in an old oak forest

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Good job! Hopefully, you have those pesky landlords under control as well.

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/stoopher

Vi slo opp teltet midt i villmarka.
We erected the tent in the [middle/midst] of the wilderness.

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste.
This is the dearest alternative, but also the best (one).

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Both correct. :)

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/stoopher

Can I ask a question about my own translation?! :-) In English (British English at least), "dear" can mean "expensive" (although it sounds slightly old-fashioned). But it can also mean something like "much loved", e.g. "she was very dear to me". When I translated "dyr" to "dear", I thought that was OK, if I assumed the meaning "expensive". Or put another way, "dyr" never means "much loved", correct?

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

That is correct. In that meaning, "dear" would translate to variations of "kjær".

"Kjært barn har mange navn."
"Hun er en kjær venn."
"Han er meg kjær."
"Det er et kjært minne."
"Kjære X" (to begin a letter)

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/stoopher

Mange takk.

April 1, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Bare hyggelig!

April 1, 2018

https://www.duolingo.com/skynightstar

Disse plantene trenger mye lys. - - - These plants need a lot of light.

Dette er det dyreste alternativet, men også det beste. - - - This is the most expensive alternative, but also the best.

March 28, 2018

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 189

Both correct.

Plantene mine får dessverre ikke så mye lys for tiden.

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/skynightstar

the Norwegian winter :)

March 30, 2018
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.