Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vấn đề này rất quan trọng."

Dịch:This problem is of great importance.

4 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgHuCh1

Câu này dịch đơn giản thế này dc hok nm This problem is very important

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Được nha bạn.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Được. Cũng có thể nói: This problem has great importance.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Tại sao mình dịch là : this problem very important lại báo sai?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Vì bạn đã thiếu động từ to be (is) nha bạn. Trong một câu cần có chủ ngữ và động từ.

4 tháng trước