"Vấn đề này rất quan trọng."

Dịch:This problem is of great importance.

9 tháng trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgHuCh1

Câu này dịch đơn giản thế này dc hok nm This problem is very important

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

Được nha bạn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Được. Cũng có thể nói: This problem has great importance.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Tại sao mình dịch là : this problem very important lại báo sai?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

Vì bạn đã thiếu động từ to be (is) nha bạn. Trong một câu cần có chủ ngữ và động từ.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgLp9

Thiếu động từ tobe

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MangVien

This problem is great importance sao sai ta. Phải có of trước great importance mới được hả

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.