"Θα έπρεπε να πάμε εκεί."

Μετάφραση:We should go there.

πριν από 9 μήνες

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.