"She is an artist like her mother."

แปลว่า:เธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของเธอ

March 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

จะให้ตอบยังไงถึงจะถูกครับ


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

อ่านให้ถูก


https://www.duolingo.com/profile/bangon9

ไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย