"Hewillwalkintheparkthisafternoon."

Dịch:Anh ấy sẽ đi bộ trong công viên chiều nay.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngVitBch

he is going to walk in the park this afternoon

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.