Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will walk in the park this afternoon."

Dịch:Anh ấy sẽ đi bộ trong công viên chiều nay.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngVitBch

he is going to walk in the park this afternoon

5 tháng trước