Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หมาของคุณอยู่ที่นี่"

แปลว่า:Your dog is here.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น