1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Já pracuju jen proto, že mus…

" pracuju jen proto, že musím."

Translation:I only work because I have to.

March 28, 2018

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/jackso.jacksonis

Why is protože separated here? Why isn't it Já pracuju jen, protože musím?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

That is a good question actually and a topic for a complete article. However, it will be hard to find one in English. There is some big confusion about this even among Czechs.

Historically protože developed from proto+že.

I found this in a diploma thesis (https://is.muni.cz/th/64512/ff_m/), but I don't really have time to translate it, it is not a simple text. I'd say the differences are too subtle for you at this stage.

Komplementizérům protože -- proto, že, vyjadřujícím příčinnost, jsme věnovali pozornost vzhledem k jejich schopnosti vyjadřovat restriktivní spojení. Pokusili jsme se popsat příčinné věty s komplementizérem protože i proto, že v kontextu, kdy je mezi nimi, jako několikanásobnými členy, koordinovaný vztah. Pokud je poměr mezi koordinovanými příčinnými větami slučovací, je příznačné užítí komplementizéru protože, zatímco pro vyjádření vylučovacího, stupňovacího a odporovacího poměru je příznačné užití komplementizéru proto, že. V naší diplomové práci se povedlo dokázat, že ani užití partikulí či souřadících spojek ve spojení s protože neovlivňuje vlastnost komplementizéru protože vyjadřovat nerestriktivnost. Upozornili jsme však na případ, kdy je spojka protože schopna vyjadřovat restriktivnost, a to ten, v němž je mezi koordinovanými členy odporovací poměr, resp. "korektura očekávání". Tento kontext totiž vyžaduje vždy negaci určité části souvětí a právě negace představuje jedinou strategii, kdy komplementizér protože je schopen vyjadřovat restriktivnost. Naproti tomu komplementizér proto, že je vždy signálem pro spojení restriktivní, z čehož také vyplývá jeho atypičnost v souřadně spojených příčinných větách ve slučovacím poměru. V tomto kontextu bývá totiž užití proto, že vyvoláno jistým elementem stojícím před výrazem proto. Tímto elementem může být např. vícečlenný spojovací výraz jednak -- jednak nebo partikule.


https://www.duolingo.com/profile/unti1x

In Russian it still exists in a separated form "потому что". Mostly it gives you additional ability to place an accent to any part and slightly change an intonation of the sentense


https://www.duolingo.com/profile/Vclav955471

A tomuto popisu má někdo rozumět?


https://www.duolingo.com/profile/DaleMartin1

A better translation is "I work only because I have to"


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

It is accepted.


https://www.duolingo.com/profile/rumvoda

Proč mi nebyl uznán tvar "já pracuji"? Do roku 1993 byl tvar "pracuju" nespisovný. Dnes jsou oba tvary považovány za správné, "já pracuji" rozhodně není špatně.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.