1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Já pracuju jen proto, že mus…

" pracuju jen proto, že musím."

Translation:I only work because I have to.

March 28, 2018

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/jackso.jacksonis

Why is protože separated here? Why isn't it Já pracuju jen, protože musím?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

That is a good question actually and a topic for a complete article. However, it will be hard to find one in English. There is some big confusion about this even among Czechs.

Historically protože developed from proto+že.

I found this in a diploma thesis (https://is.muni.cz/th/64512/ff_m/), but I don't really have time to translate it, it is not a simple text. I'd say the differences are too subtle for you at this stage.

Komplementizérům protože -- proto, že, vyjadřujícím příčinnost, jsme věnovali pozornost vzhledem k jejich schopnosti vyjadřovat restriktivní spojení. Pokusili jsme se popsat příčinné věty s komplementizérem protože i proto, že v kontextu, kdy je mezi nimi, jako několikanásobnými členy, koordinovaný vztah. Pokud je poměr mezi koordinovanými příčinnými větami slučovací, je příznačné užítí komplementizéru protože, zatímco pro vyjádření vylučovacího, stupňovacího a odporovacího poměru je příznačné užití komplementizéru proto, že. V naší diplomové práci se povedlo dokázat, že ani užití partikulí či souřadících spojek ve spojení s protože neovlivňuje vlastnost komplementizéru protože vyjadřovat nerestriktivnost. Upozornili jsme však na případ, kdy je spojka protože schopna vyjadřovat restriktivnost, a to ten, v němž je mezi koordinovanými členy odporovací poměr, resp. "korektura očekávání". Tento kontext totiž vyžaduje vždy negaci určité části souvětí a právě negace představuje jedinou strategii, kdy komplementizér protože je schopen vyjadřovat restriktivnost. Naproti tomu komplementizér proto, že je vždy signálem pro spojení restriktivní, z čehož také vyplývá jeho atypičnost v souřadně spojených příčinných větách ve slučovacím poměru. V tomto kontextu bývá totiž užití proto, že vyvoláno jistým elementem stojícím před výrazem proto. Tímto elementem může být např. vícečlenný spojovací výraz jednak -- jednak nebo partikule.


https://www.duolingo.com/profile/unti1x

In Russian it still exists in a separated form "потому что". Mostly it gives you additional ability to place an accent to any part and slightly change an intonation of the sentense


https://www.duolingo.com/profile/DaleMartin1

A better translation is "I work only because I have to"


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

It is accepted.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.