"Their shirt is dirty."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของพวกเขาสกปรก

March 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมใช้ is ??


https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

ไม่ถูกหรอ งงจัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย