"She drinks coffee."

แปลว่า:เธอดื่มกาแฟ

March 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SherlockEn1

ทำไมไม่มีสระอา T_T


https://www.duolingo.com/profile/Panatda-am

ถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JasmineJae2

มีค่ะคุณพี่


https://www.duolingo.com/profile/Blue251963

ปรับด่วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย