"Chất lượng quan trọng hơn số lượng."

Dịch:Quality is more important than quantity.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Blue627359

Có thể dịch là Quality over quantity được không?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 94

Không được nha bạn.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.