Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chất lượng quan trọng hơn số lượng."

Dịch:Quality is more important than quantity.

0
4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Blue627359

Có thể dịch là Quality over quantity được không?

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không được nha bạn.

0
Trả lời4 tháng trước