"There is a bus stop in front of the hotel."

แปลว่า:มีป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/itthipong

ไม่ต้องลงต้องเล่นมันแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย