Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày đầu tiên của tôi ở trường cao đẳng"

Dịch:My first day at college

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiYnV2
HiYnV2
  • 25
  • 11
  • 75

Khi mình nói ở trường cao đẳng thì nơi đó đã được xác định cụ thể nên có thể viết: my first day at the college

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Cám ơn vì sự giải thích của bạn :)

4 tuần trước