"Ngày đầu tiên của tôi ở trường cao đẳng"

Dịch:My first day at college

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiYnV2
HiYnV2
  • 25
  • 12
  • 106

Khi mình nói ở trường cao đẳng thì nơi đó đã được xác định cụ thể nên có thể viết: my first day at the college

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Cám ơn vì sự giải thích của bạn :)

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.