"Cô ấy sẽ quyết định đi bộ."

Dịch:She will have decided to walk.

8 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alan736482

Chữ rồi phía sau xùng đâu rồi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Lúc thì bắt phải có từ "rồi" trong bản dịch. Lúc người ta thêm "rồi" vào lại bảo sai. Tôi không bàn về việc dịch hay hay dở, vấn đề là mọi thứ nên nhất quán. Nay vầy mai khác khó làm ăn lắm!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Duo. không thể "đưa ra đáp án sai" mãi như thế này!!!! Nhầm lẫn cấu trúc tiếng Việt...

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/AiNiisan
AiNiisan
  • 19
  • 6
  • 183

she will have decided walking không được vậy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.