1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Kterou místnost hledáš?"

"Kterou místnost hledáš?"

Translation:Which room are you looking for?

April 1, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/MarcinM85

Jaký je rozdíl mezi místnost a pokoj?


https://www.duolingo.com/profile/Renardo_11

Mat.7.7: Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.”

Could be an interesting, though not culturally neutral, information.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.