"The shirts are red."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตเป็นสีแดง

April 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

บางประโยค 'เป็นสี' ถูก บางประโยคผิด งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

ยังไงนี่คำตอบ งง


https://www.duolingo.com/profile/VarutDerli

ทำไม shirt ถคงต้องมี s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย