Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She talks as if she knew everything."

Dịch:Cô ấy nói chuyện như thể cô ấy đã biết mọi thứ.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FFQ_hung_hust

giống như cũng đc ma`

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 17
  • 12
  • 3
  • 32

Bấm "Báo lỗi" để người kiểm duyệt khóa học thêm đáp án của bạn vô bộ đáp án nhé. Cảm ơn bạn.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenvann832879

Cô ấy nói như là cô ấy đã biết tất cả

3 tháng trước