Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เวลาที่ฉันเขียน,คุณเขียน"

แปลว่า:When I write, you write.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/teerapad

เมื่อฉันเขียน คุณเขียน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา