"เวลาที่ฉันเขียน,คุณเขียน"

แปลว่า:When I write, you write.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/teerapad

เมื่อฉันเขียน คุณเขียน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย