Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินแอปเปิ้ลลูกนี้"

แปลว่า:I eat this apple.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/afan342980

ทำไมมี this

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/thanit7

The หรือ This

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tonooa

คำว่าลูกนี้ เเปลว่าเจาะจงไม่ใช้ the หรอค่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kkkan1

เราตอบ I eat the apple ก็ผ่านน่ะ แต่เราก็งงเหมือนกัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ElleDayLeg

งงอยู่แต่ก็ตอบถูก

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา