Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเชื่อลูกชายของฉัน"

แปลว่า:I believe my boy.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

I believe my son. ผิดตรงไหน?????

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา