Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HungCrafter

Câu chuyện tiếng anh ngắn"Món quà của cha"

Bản tiếng anh A young man was soon going to graduate college. For many months, he admired a very beautiful sports car. He knew that his father could afford it so he told him that he wanted that car. As graduation day near, he waited for signs that his father had bought that car for him. Finally it was graduation day.

On the morning of graduation, his father told him that how proud he was to have such a good son and how much he loved him. After saying this, the father handed a wrapped gift box to his son as a graduation present.

Curiously, the son opened that gift. He found a Bible with a beautiful leather cover. The son angrily raised voice at his father, "With all the money you have, you bought me a Bible?" and left instantly, leaving the book there.

Years passed by and he never returned home. The young man became a very successful businessman in the meantime. He had a beautiful house and happy family. Years later, he realized that he should go to his father’s house as he never returned after leaving the house on that day.

Before he could make arrangements to return home to his father, he received a telegram informing him about his father’s death. It was to inform him that his father willed all his possessions to his son and he should come home as soon as he can to take care of things.

He returned home but upon reaching home, his heart was filled with regrets and sadness. He began to search for important papers and saw that the Bible his father had gifted was still new.

With tears, he opened the bible and began to turn the pages and as he read those words, suddenly a car key dropped from an envelope which was stuck behind the bible. It had a tag with the dealer’s name, same one who had the sports car he desired. The date on tag was of his graduation day with words written on it, "PAID IN FULL".

Bản tiếng việt Một thanh niên sắp được lên đại học. Trong nhiều tháng, ông đã ngưỡng mộ một chiếc xe thể thao rất đẹp. Anh biết rằng cha mình có thể mua được nó nên anh nói với anh rằng anh muốn chiếc xe đó. Khi ngày tốt nghiệp gần, anh ta chờ đợi những dấu hiệu cho thấy cha anh đã mua chiếc xe đó cho anh ta. Cuối cùng là ngày tốt nghiệp.

Vào buổi sáng tốt nghiệp, cha anh nói với anh rằng anh tự hào có một đứa con trai tốt như thế nào và anh yêu anh đến mức nào. Sau khi nói điều này, người cha trao một hộp quà tặng bọc cho con mình như một món quà tốt nghiệp.

Thật kỳ lạ, con trai mở ra món quà đó. Anh ta tìm thấy một quyển Kinh thánh với bìa da đẹp. Con trai giận dữ giơ tay lên cha mình, "Với tất cả số tiền cha có, cha đã mua cho tôi một cuốn Kinh Thánh?" và để lại ngay lập tức, để lại cuốn sách ở đó.

Nhiều năm trôi qua và ông không bao giờ trở về nhà. Người đàn ông trẻ đã trở thành một doanh nhân thành công trong thời gian đó. Anh ấy có một ngôi nhà đẹp và gia đình hạnh phúc. Nhiều năm sau, anh nhận ra rằng anh nên đến nhà của cha anh và anh không bao giờ trở về sau khi rời nhà vào ngày hôm đó.

Trước khi ông có thể sắp xếp để trở về nhà với cha, ông đã nhận được một điện tín thông báo cho ông về cái chết của cha mình. Đó là thông báo cho anh ta biết rằng cha anh ta đã lấy tất cả tài sản của mình cho con trai mình và anh ta nên trở về nhà càng sớm càng tốt để chăm sóc mọi thứ.

Khi trở về nhà nhưng khi về đến nhà, trái tim anh tràn đầy hối tiếc và buồn bã. Ông bắt đầu tìm kiếm các giấy tờ quan trọng và thấy rằng Kinh thánh mà cha ông đã có năng khiếu vẫn còn mới.

Với những giọt nước mắt, anh mở kinh thánh và bắt đầu xoay các trang giấy và khi anh đọc những lời đó, đột nhiên một chìa khóa xe bị rơi từ một phong bì bị mắc kẹt sau kinh thánh. Nó có một thẻ với tên của đại lý, một người có chiếc xe thể thao mà anh ta mong muốn. Ngày ghi trên thẻ là ngày tốt nghiệp của anh với những từ viết trên đó, "PAID IN FULL". Thank for watching

0
4 tháng trước
17

37 Nhận xét