"Her hat is pink."

แปลว่า:หมวกของเธอสีชมพู

April 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

ทำไมเดี๋ยวมีคำว่าเป็นเดี๋ยวไม่ แย่จัง


https://www.duolingo.com/profile/JumpWeerac

Is = เป็น??


https://www.duolingo.com/profile/crist939361

Is เป็น อยู่ คือ ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย