"Herhatispink."

แปลว่า:หมวกของเธอสีชมพู

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/xlUy1

ทำไมเดี๋ยวมีคำว่าเป็นเดี๋ยวไม่ แย่จัง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JumpWeerac

Is = เป็น??

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย