"Her hat is pink."

แปลว่า:หมวกของเธอสีชมพู

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/xlUy1

ทำไมเดี๋ยวมีคำว่าเป็นเดี๋ยวไม่ แย่จัง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย