Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หมาของเด็กผู้ชาย"

แปลว่า:The boy's dog

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TanJAGUAR

สลับกันระหว่าง The dog's boy โคตรเศร้าาาา

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pheerawit
4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา