"Bạn đã nghe con trai tôi chơi vĩ cầm chưa?"

Dịch:Have you heard my son play the violin?

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dieu.nuce

khi nào thì dùng "the" vậy hự hự

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

"The" thường dùng khi chỉ một vật/sự việc cụ thể xác định, có tính duy nhất.

"The" cũng được dùng đi kèm theo tên một loại nhạc cụ, giống như bài tập ở trên: the violin

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Tại sao play không có s vậy?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.