Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"น้องชายของฉันอายุสิบสองปี"

แปลว่า:My little brother is twelve.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ArtSakkasem

My younger brother is twelve years old

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา