"It is April."

แปลว่า:มันคือเดือนเมษา

April 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

เมษาคมครับ


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

คำตอบมั่วนะครับ หลายขัอแล้ว ปรับปรุงด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย