https://www.duolingo.com/Phatatyana

ติดตามมาติดตามกลับน้าาทำเควสค่า

ช่วยๆกัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nonruto.TH

ok ja

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ภาษาแค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย