Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your face!"

Dịch:Mặt của bạn!

0
4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thnhpzai3
0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnhpzai3

Mì gõ

0
Trả lời4 tháng trước