Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your face!"

Dịch:Mặt của bạn!

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thnhpzai3
6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnhpzai3

Mì gõ

6 tháng trước