"It kept on raining for a week."

Dịch:Trời đã tiếp tục mưa trong một tuần.

7 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongNgoc10585

Trời đã tiếp tục mưa trong 1 tuần sao lại báo sai ta

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynnaman17

Đm

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhnggLong

Đề nghị sửa chữa lại đi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynnaman17

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 586

Tôi bổ sung một đáp án: Trời đã mưa suốt một tuần.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 586

Tôi đề nghị thêm đâp án này: Trời đã mưa liên tục trong một tuần.

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.