Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเรากินข้าวเย็นริมน้ำ"

แปลว่า:We have dinner along the water.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/M7Z7z

ตัวเลือกคำตอบที่ให้มาไม่มีครับว่า along

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา