Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The expression"

แปลว่า:สํานวน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DE2F4

ถูกแล้ว แต่ขึ้นผิด แก้ไขด่วนๆๆๆๆ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PhennyKham

พิมพ์ถูก แต่บอกว่าผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MareearrSu

ใช่คะงงแล้วก็ข้ามไม่ได้ด้วยคะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LieghYoung

แก้ไขด้วยค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/patt841543

ตอบว่า "การแสดงออก"

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา