"Why are you in the bathroom?"

แปลว่า:ทำไมเธอถึงอยู่ในห้องน้ำ

April 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RICHYPOOH1

you = คุณ she = เธอ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ตกคำว่า ถึง ให้ผิด???


https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

ทบทวนคำตอบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย