"The spider eats bread."

แปลว่า:แมงมุมกินขนมปัง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NattharomP

แมงมุมกินขนมปังด้วยหรอ555

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GutatzaNon

กรูผิดตรงไหน ก็ตรงกับคำตอบ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gibzy3

ง หายไป

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย