"You drink milk and I drink water."

แปลว่า:คุณดื่มนมและฉันดื่มน้ำ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chaloemthi

เขียนถูกเเล้วนิ เเต่ทำไมผิด???

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/orathai20

I answer correct ,but why the answer is wrong

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/direk8

i แทน ฉันหรือผม ไม่ใช่รึ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย