Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The cellphone"

แปลว่า:โทรศัพท์มือถือนั่น

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

นั่น เพื่อ?????

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

เห็นด้วยค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา