"I love my wife."

แปลว่า:ฉันรักภรรยาของฉัน

April 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WS801

เราไม่รู้


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

กูรักเมียของกู


https://www.duolingo.com/profile/SurachaiRo

ฉันรักเมียของฉัน : ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย