1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "We are reading the letter ab…

"We are reading the letter about her grandma and your grandpa."

Translation:Čteme ten dopis o její babičce a tvém dědečkovi.

April 12, 2018

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/psfinaki

"O tvém dědečku" should be accepted, shouldn't it?

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Dědeček


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

It sounds a bit weird. Czech national corpus has only 3 cases of "o dědečku" out of 5 billion database entries and all of them are names of some (fairy) tales. "O děděčkovi" has 270 entries.

"Po dědečkovi" has 1820 cases while "po dědečku" has 5. So on one hand it is not impossible, on the other hand it is not normal usage and can be confusing.


https://www.duolingo.com/profile/LaynePierc1

why do we need the demonstrative?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To specify it is the letter we already know about. Only sometimes you can do without it.

But here it is actually NOT required.


https://www.duolingo.com/profile/AliceReiss

Ve zvukovém záznamu paní říká: "velké o". To je matoucí, zvlášť když je "o" uprostred věty. Je to ve více větách.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Je to známá chyba a nedá se s ní nic dělat.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.