Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn cho bạn một vị trí ở công ty."

Dịch:I want to offer you a position at the firm.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuTrung8

the firm (N): là hãng mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangvstar

Why did i use the company for this text is wrong?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

I want to offer you a position at the company mak ko accept là sao??

3 tháng trước