Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Almost all of them spoke Portuguese."

Dịch:Hầu hết bọn họ đã nói tiếng Bồ Đào Nha.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tri685676

Sao động từ spoke không phân thì

3 tháng trước