"Heisasgoodasthem."

Dịch:Anh ấy thì giỏi như họ.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Cấu trúc câu "As + tính từ + as" chỉ "Tính từ đó + bằng, như, tương tự" Eg: "He is as fall as me" => "Anh ấy cao bằng tôi"....

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hung009

Câu này nghe có vẻ như mỉa mai một ai đó nhỉ

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.