"I am away."

แปลว่า:ฉันไม่อยู่

April 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TobH12

ฉันอยู่ไกล


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ใช่​ ฉันอยู่ไกล


https://www.duolingo.com/profile/napapon3

ฉันอยู่ไกล


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

เอาจริงดิ


https://www.duolingo.com/profile/ppbniv

ฉันอยู่ไกล แปลว่า ฉันไม่อยู่ (ที่นี่)

5555


https://www.duolingo.com/profile/Kaewjai5

I am away or I am not away..!!!


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

When I'm away เมื่อฉันไม่อยู่


https://www.duolingo.com/profile/kanitta16

คุณหลอกดาว


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

อยู่ไกลแค่ไหนไม่สำคัญ ขอแค่ใจเราตรงกันก็พอ


https://www.duolingo.com/profile/nooze1

คุณหลอกดาว


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ไม่นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย