1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Người đàn ông phải chọn một …

"Người đàn ông phải chọn một luật sư mới."

Dịch:The man has to choose a new lawyer.

April 14, 2018

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Phu_Quoc_1985

The man has to choose a new lawyer.The man has to choose a new lawyer.The man has to choose a new lawyer.


https://www.duolingo.com/profile/H32Ob

2 giọng khác nhau là sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.