Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl eats pasta."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินพาสต้า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zCFp7

ธัญบุรีมันไม่มีสระเอให้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา